Terug naar nieuwsoverzicht

Inspirerende studiedag

Door Cor - toegevoegd op 13-04-2009

11 april 2009

Zaterdag 11 april 2009 was een bijzonderde dag in het nog maar korte bestaan van Quatre Forte. We waren het er met z'n vieren al enige tijd over eens dat het muziek maken op zich best wel aardig begon te lopen, maar dat we daarbij ook tegen een aantal zaken aanliepen waar we graag iets aan wilden doen. Zo hadden we steeds moeite met het vinden van de juiste (onderlinge) balans (wie speelt wanneer forte en hoe past de rest zich daar op aan), het zoeken van de juiste stemming en een aantal andere technische aspecten. Daarbij komt dat dit vooral zaken zijn die we met z'n vieren eigenlijk niet kunnen oplossen (als je zelf speelt hoor je dit vaak niet of heb je daar te weinig "oor" voor omdat je met je eigen partij bezig bent). De conclusie was dat we daar eigenlijk wat extra en juiste professionele hulp bij nodig hadden; daarbij is de 2- of 3-wekelijkse ondersteuning via de muziekschool op zich ook prima, maar vaak net wat aan de korte kant om je goed in een bepaald onderwerp te kunnen verdiepen. In al onze wijsheid hadden we daarom een tijdje terug besloten om ons als kwartet eens goed onder handen te laten nemen via een "studiedag", waarbij de professionele ondersteuning zou moeten komen vanaf de kant van Frank Baan, van het Aerofoon Atelier.

De saxofoonboerderij

Op 11 april was het dus zover; na wat thee/koffie in huize Hanenburg vertrokken we ca. negen (!!) uur uit Franeker richting Skūlenboarch. Vanaf 9.30 tot 14.30 (!!) uur hebben we ons volledig laten inwijden in de geheimen van de saxofoon, het saxofoon(be)spelen en meer specifiek: in het spelen in een saxofoonkwartet. Dat de saxofoon een lastig instrument is om goed te kunnen bespelen hebben we, alle vier, in onze eerste speeljaren kunnen ervaren; maar dat er zoveel techniek achter zat, hadden we niet kunnen vermoeden. Via onderricht in de juiste ademhaling/ademsteun, zithouding t.o.v. het instrument/mondstuk, de verschillende vormen van aanzetten, hoe maak je vibrato, intonatie, hulpgrepen en (de zeer belangrijke) juiste muzikale interpretatie van het te spelen muziekstuk, kwamen we aan het eind van de dag uit bij verschillende mondstukken en rietenbinders. Erik en ondergetekende hadden dat al eerder bij Frank ervaren, maar voor Joke en Gerjanne ging er met een ander mondstuk met de juiste bijpassende rietenbinder een wereld open (ik geloof dat Joke van schrik 'savonds thuis om 22.00 uur nog e.e.a. heeft uitgeprobeerd om nog eens te controleren of ze niet gedroomd had). Tot overmaat van ramp was Frank tussendoor ook nog van mening dat we onderling van stoel moesten wisselen (wat we uiteraard trouw hebben opgevolgd), zodat we de komende weken aan een andere buurman-/vrouw moeten gaan wennen.

Kortom: een zeer motiverende en inspirerende dag, waar we voorlopig mee vooruit kunnen!

Frank en Ruerdtsje: nogmaals bedankt voor alle goede zorgen, de gastvrijheid en de overgedragen inspiratie......ik heb het vermoeden dat we nog wel eens langs komen......

Cor Hanenburg